Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan “STEM for ALL” başlıklı proje, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede farklı şehir ve ülkelerden katılacak yerli ve yabancı gençlik kuruluşları bir araya gelerek STEM çalışma alanlarına, özellikle mühendislik, BİT ve ileri dijital teknoloji alanlarına yönelimleri teşvik edecek, bu farkındalığın yaygınlaştırılmasına dair çalışmalarda bulunulacak.

Ayrıca proje kapsamında, gençlik kuruluşlarının STEM eğitimine olan yaklaşımını ve gençlerin bu alanlara yönelimini teşvik edici uygulamalar için tanıtıcı etkinliklerin gerçekleştirilmesi, farklı ülkelerin gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulması, katılımcı ülkelerden iyi uygulamaların ve kültürel çeşitliliğin paylaşılması sayesinde Avrupa kültürel çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Letonya olmak üzere 5 farklı ülkeden ortaklar yer alıyor.

You may also like

More in Eğitim