Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay’ın yürütücülüğünde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy danışmanlığında sağlık sektörüne yönelik hazırlanan projeye Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından destek verilecek.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay’ın yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜSEB A-GRUBU Acil Ar-Ge Proje Çağrısı’na sunulan “AST ve ALT Enzimlerinin Ölçülmesine Yönelik Antosiyanin Temelli Hızlı, Hassas ve Ekonomik Kolorimetrik Tanı Testlerinin Geliştirilmesi” adlı proje kabul edildi.

Proje çerçevesinde, karaciğer tarafından üretilen AST ve ALT enzimlerinin hızlı, hassas ve ekonomik şekilde ölçümünün gerçekleştirilebilmesi için bitkisel kaynaklı maddelerin kullanıldığı, renk değişimiyle sonuç veren tanı testlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, yaptığı açıklamada, karaciğer ve kalple ilişkili hastalıklarda hasta ve risk altındaki bireylerde AST ve ALT enzimlerinin seri ölçümlerinin standart olarak yapıldığını belirterek karaciğer hasarının en önemli parametreleri AST ve ALT aktivitelerini izlemek için mevcut yöntem ve cihazlar çeşitli kısıtlamalara sahip olduğunu söyledi.

Proje ile AST ve ALT enzimlerinin hızlı, hassas ve ekonomik şekilde ölçümünün sağlanması için bitkisel kaynaklı bitkisel maddeleri kullanarak yeni tanı testlerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Akçay, şunları söyledi: “Diğer renk değişimiyle sonuç veren yöntemlere kıyasla laboratuvar şartlarında sentezlenen toksik kimyasallar yerine bitkilerden elde edilen moleküller, test içeriğine entegre edilerek ekonomik, yerli ve milli bir test geliştirilecektir. Geliştirilecek test sayesinde çip teknolojisi aracılığıyla zaman alıcı ve uzun işlem gerektiren testlerin dezavantajlarının en aza indirilmesini hedefliyoruz.”

Üç üniversite iş birliğiyle yürütülüyor

Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” çerçevesinde sağlık teknolojilerine yönelik projeyi hazırladıklarını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, “Hitit, Erciyes ve Hacettepe üniversitelerinin iş birliğiyle ülkemizi sağlık teknolojileri alanında daha güçlü kılabilmek adına hazırladığımız projemizde çalışmalarımıza başladık ve olabilecek en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sonucunda oluşturulacak ürünün patentini de alarak kliniklerde uygulanabilecek, hastanelerimizdeki iş yükünü azaltabilecek testler geliştireceğiz. Elde edeceğimiz testlerle ülkemize ciddi bir katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

You may also like

More in Gündem