Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in bilimsel sorumluluğunda, Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar’ın başkanlığında Alaca Mahmudiye Köyü sınırları içerisinde Anadolu Selçuklu kenti olan Kalehisar’da 5-27 Ağustos 2021 tarihinde arkeolojik kazı gerçekleşti.

2019, 2020 yılında sürdürülen çalışmalara bu yıl da devam edildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, “Medrese, Kervansaray yapılarının belgelendirilmesi yanı sıra mülkiyeti Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan 112/262 numaralı parsel üzerinde yer aldığı çeşitli verilerle kanıtlanan yapının kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Kazı çalışmalarında ilk kez yeni bir yapının varlığı kanıtlandı. Medrese ve Kervansaray gibi büyük bir yapı olduğu anlaşılmakla birlikte, seramik, çini ve sikke örnekleri kazılan yapının Kalehisar’da önemli bir yapı olduğu düşüncesini güçlendirmekte. Han olduğu düşünülen yapının güneybatı yönündeki duvar izleri belirlendi” dedi.

Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinin bölgede Anadolu Selçuklu kültürü, sanatına ait verilerin tekrar gündeme gelmesi genelinde Anadolu’da Selçuklu, özelinde de Çorum kültürüne büyük katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, “1965-1966 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın yaptığı çalışmaların ardından atıl durumda kalan alanda uzun bir süre sonra kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bölgede Anadolu Selçuklu kültürü, sanatına ait verilerin tekrar gündeme gelmesi genelinde Anadolu’da Selçuklu, özelinde de Çorum kültürüne büyük katkı sağlayacaktır. Kazı çalışmalarına SDÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Arş. Gör. Ali Rıza Bilgin, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Uzm. Sanat Tarihçi Seçil Göven, Arkeolog Hüseyin Özkan, Sanat Tarihçi Necati Aktaş, Sanat Tarihçi Cem Mustafa Akpınar, ADÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Sanat Tarihçi Esra Erkan, E. Berfin Yetiş, SDÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden S. Bohaç Gürdal katıldı. Çalışmaların gerçekleştirilmesinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Eski Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Arkeolog Ahmet Ertekin ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün büyük katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

You may also like

More in Gündem