Çorum Belediyesi Tarihi Velipaşa Hanı’nda bulunan iki iş yerini ihale yoluyla kiraya verecek.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Çepni Mahallesi Hürriyet 4. Sokak’ta bulunan Velipaşa Hanı’ndaki 2 işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile10 yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasından başlanılarak ayrı ayrı kiraya verileceği belirtildi.

15 Nisan Cuma günü saat: 14.30’da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Çorum Belediyesi Meclis Salonu’nda encümen huzurunda yapılacak olan ihalenin şartname ve ekleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

You may also like

More in Ekonomi