Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. 21 ilin arasında Çorum’da yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan eden kararı, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Buna göre, Çorum’la birlikte Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun , Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

YEKA Alanı nedir?

YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak alanı), yenilenebilir enerji projeleri için tahsis edilen, özellikleri ve kritik unsurları kanun ile belirlenmiş özel nitelikli alanlardır. Kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

You may also like

More in Ekonomi