Hitit Üniversitesi’nin moderatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde, Çorum için “İl Afet Risk Azaltma Planı” hazırlanarak kitap halinde basıldı.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) başlattığı “İl Afet Risk Azaltma Planı” (İRAP) çalışması kapsamında, Çorum Valiliği’nin koordinasyonu ve Hitit Üniversitesi’nin moderatörlüğünde hazırlanan kitap, Çorum için belirlenen riskleri azaltmaya yönelik çalışmaları kapsıyor.

AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya, söz konusu kitabın çok kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Çorum’un afet risk azaltma planının ortaya çıkarılmasına yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarının yönetimi ve katılımıyla 2 çalıştay düzenlendiğini hatırlatan Kaya, “İlgili kurum ve kuruluşların da katkı verdiği bu çalıştaylardan çıkan veri ve raporların Hitit Üniversitesinden 10 akademisyen tarafından analizi yapıldı ve bir kitap formatında düzenlendi. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız da bu kitabın basımını gerçekleştirdi” diye konuştu.

Çorum’un coğrafi konumu ve doğal yapısı, afetsellik ve afet yönetimi uygulamaları, ulaşım ve altyapı ile şehirleşme ve yerleşim yapısına ilişkin bölümlere yer verilen kitapta, 1 amaç, 7 hedef ve 82 eylemin ortaya konulduğunu anlatan Kaya, “İlimizdeki risklerin tespiti, azaltılması yolunda atılan ilk adım olması nedeniyle çok önemli bir çalışma” ifadesini kullandı.

İl Afet Risk Azaltma Planı’nda belirlenen eylemlerin de deprem, meteorolojik ve iklim değişikliği, sel-taşkın ve kütle hareketleri olmak üzere 4 başlıkta toplandığını dile getiren Kaya, “Bu eylemler, ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak, ildeki kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili tüm paydaşların kendi bünyelerinde yaptıkları ve yapmakta oldukları afet konusunda destek sağlayacak bilgi ve belge paylaşımı temini ve ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alan teknik veya uzman personellerin katılımına dayanan anket çalışması sonucunda belirlenmiştir. Riskler, tespit edilmiş ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılıyor olması açısından bir ilk. Bundan sonraki süreçte, bu başlıklar değiştirilebilir, azaltılır veya artırılabilir, yani sürekli güncellenecektir” dedi.

Kaya, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlanmasında, Hitit Üniversitesi hocalarının büyük emek verdiğini vurgulayarak, “Hem moderatörlük hem plan yazım sürecinde hem de kitabın hazırlanmasında çalışmalara verdikleri destek ve katkılarından dolayı, başta Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere, Hitit Üniversitesi hocalarına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversite olarak topluma hizmet kapsamında birçok projede yer aldıklarını belirterek, bu doğrultuda Çorum için hayati öneme afet riski azaltma planının oluşturulmasına da katkı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Modern afet yönetimi anlayışına göre, afet öncesi ve sonrası yapılacak çalışmaların belirlenmiş olmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Öztürk, “Söz konusu planının hazırlanmasında ve kitap haline getirilmesinde, Hitit Üniversitesi öğretim elemanları büyük emek verdiler. Çorum için böyle bir çalışmanın yapılmış olması çok büyük önem arz ediyor. Büyük bir emek ve gayretin sonucunda ortaya çıkan kitapta, Çorum’da afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ortaya konulmuş oldu. Bu kitabın hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

You may also like

More in Eğitim