AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Uluslararası Aile Günü ve Aile Haftası nedeniyle TBMM’de partisi adına düzenlediği basın toplantısında, “Aile kurumunun zayıflamasına sebep olan şeylerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın, sapık ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren diziler, filmler, yayınlar geliyor.” dedi.

Kavuncu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Bilindiği gibi, kutsal aile kurumu, Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlayan ve insanlık tarihi boyunca bu güne kadar hiç değişmeyen, çağlar üstü sabit bir değerdir. Asırlar geçse de, teknoloji gelişse de temel insani değerler hiçbir zaman değişmemektedir. Aile; huzurdur, aile mutluluktur, güvendir, bir toplumu ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli unsur ailedir.

Müreffeh bir gelecek için muhtaç olduğumuz temel değerler öncelikle ailede hayat bulur, oradan bütün topluma yayılıp nihayetinde tüm dünyayı huzura kavuşturur. Diğer taraftan Ailenin, nesli muhafaza etmek gibi çok önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardır. Çünkü nesli korumak aileyi korumakla mümkündür.

Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla inşa edilebilir. Onun için diyoruz ki; ‘Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye’yi oluşturacaktır. Bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin aile kurumuyla güçlü bir ilişkisinin olduğu da aşikârdır.

Bir yerde aile kurumu çözülmeye başladığında, adli suçlar, uyuşturucu kullanımı, alkol, şiddet, ahlaki zafiyetler, sosyolojik ve psikolojik problemler artmaktadır. Bu emarelerin hepsi bize, aile çöktüğünde, toplumun çökeceğini; toplum çöktüğünde ise ülkenin yok olmanın eşiğine sürükleneceğini göstermektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen toplumun özü ve temeli olan aile kurumunu tehdit eden unsurlar da her geçen gün artmaktadır. Maalesef günümüzde, sevgi, şefkat ve merhametin merkezi olması gereken ailelerin, her geçen gün şiddet ve nefretin mekânı hâline geldiğini üzülerek gözlemliyoruz.

Aile kurumunun zayıflamasına sebep olan şeylerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın, sapık ilişkileri özendiren sadakati önemsizleştiren diziler, filmler, yayınlar geliyor. Emperyalist Batı’nın, kadın mı erkek mi olduğu belirsiz, yeni bir kimlik yaratma projesi olan toplumsal cinsiyet; hemen hemen her gün birçok alanda, kurumda ve siyasette karşımıza çıkmaya devam ediyor.

ŞER ODAKLAR VE UZANTILARI KÖRÜKLÜYOR

Küresel şer odakları ve içimizdeki yerli uzantıları, ‘kadın özgürlüğü’, ‘feminizm’’ adı altında gerçek beka meselemiz aile, anne ve erkek düşmanlığını körüklüyor. Bütün insani ve ahlaki değerler hiçe sayılarak, ‘toplumsal cinsiyet’’, ‘cinsiyet eşitliği”, ‘özgürlük, ‘onur’ gibi süslü kavramların arkasına sığınılarak, sapkın, sapık ilişkiler, gerçek beka meselemiz olan aile kurumumuzu tehdit ediyor.

HİÇBİR KARİYER AİLEDEN ÖNEMLİ OLAMAZ

Ailenin yıkılması için ilk öğretmenlerimiz annelerimizin, ailelerimizin değersizleştirilmesiyle medeniyetimizin sonu getirilmek isteniyor. Hiçbir kariyer, meslek ya da hedef, aile olmaktan, anne baba olmaktan daha önemli ve öncelikli kabul edilemez. Gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimiz, en az can, mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır.

Aile, hem kadının hem de erkeğin iffetini, sağlığını ve hakkını koruyan en güvenli kurum, en değerli limandır. Zira aile tükenirse, umutlarımız tükenir, aile tükenirse geleceğimiz tükenir, yarınlarımız tükenir. Toplumun çimentosu, mayası olan ailelerimiz en büyük servetimizdir. Aileye, kadına ve gençliğe sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır.

HEPİMİZİN SORUMLUYUZ

Bu nedenle başta biz milletvekilleri olmak üzere; ilgili kurum ve kuruluşların en önemli önceliği kadim değerlerimizi, milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı olan aile, kadın ve gençlerimizi korumaktır. Zira bu konu bizim ve hepimizin asli ve en öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizi, ailenin temel değeri annelerimizi, cefakar ve vefakar babalarımızı, umudumuz, her şeyimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımız gençlerimizi, sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

You may also like

More in Gündem