Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu ‘‘Dijital Tarımsal Planlama ve Mobil Uygulaması’’ buluşu için patent başvurusunda bulundu.

Osmancık Meslek Yüksek Okulundan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Çakar, Türk Patent ve Marka Kurumu’na 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen tarım sektöründe üretim planlanması yapılarak arz güvenliğin sağlanması ve ülke geneli optimum üretim dağılımının gerçekleştirilmesini amaçlayan mobil uygulama içerikli ’Dijital Tarımsal Planlama ve Mobil Uygulaması’ buluşu için Hitit Üniversitesi adına patent başvurusunda bulunulmuştur.” denildi.

Patent özetinin havza tipi üretim modeliyle hem insan hem de hayvan sağlığı ve beslenmesi için önemli olan 21 ürünün Bakanlıkça tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, “İlgili tespite ilişkin her bir havzada yapılması gereken ürün planlaması (optimum üretim) da Bakanlıkça yapılmış ve her bir havza bölgesi için gerekli ve en uygun ürün skalaları tespit edilmiştir. İlgili skalalar ve her bir havza için belirlenen optimum üretim düzey bilgileri veri havuzunda toplanacak, bu veriler havza bazında ve Türkiye geneli bilgileri yansıtacak şekilde geliştirilecek olan mobil uygulamaya entegre edilecektir.

Mobil uygulamada havza bazında ve Türkiye geneli teşvik edici optimum üretim bilgileri ve her bir ürün için üretim taahhütleri basit grafiklerle mobil uygulama üzerinden görüntülenebilecektir. İlgili uygulamayı açan üretici bulunduğu havzayı Türkiye geneli seçtiğinde karşısına daha önce planlanan ürün grafikleri, bir diğer ifadeyle havzada üretilmesi gereken ürünleri ve anlık olarak üretim taahhüdü verilen miktarı görecektir. Mobil uygulamada kendi havzasında Türkiye geneli x ürünü için optimum düzeyi yakalama oranını (yüzde 30- yüzde 90 – yüzde 101 gibi) görecek ve optimum düzeyi yakalamamış ürünün üretimini tercihe yönelecektir. Çünkü rasyonel olan kişi havza ve ülke geneli için ihtiyaç duyulan ürünün üretiminin yüzde 105 seviyesinde olan ürünü ürettiği durumda ilgili ürünün arzının fazla olacağı, fiyatının düşebileceği ve pazarlama güçlüğü çekebileceğini rahatlıkla tahmin edebilmektedir. Dolayısıyla gerek havza bazında gerek ülke genelinde ihtiyaç duyulan ve ihracat potansiyellerine göre hazırlanan optimum üretim düzeylerine ulaşılmış olacak arz güvenliği ile istenilen amaca ulaşılmış olacaktır. Patent süreci tamamlandığında, günümüzde yoğun şekilde iletişim ve bilgiye erişim aracı olarak kullanılan Mobil cihazlar ve web ortamı için mobil uygulama oluşturulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

You may also like

More in Eğitim