Çorum Belediyesi, oluşturduğu katı atık yönetim sistemi ile atıkların hem analizini hem yönetimini daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Katı atık toplama araçlarının sisteme uyumla hale gelmesi için yapılan ihale ile sisteme uyumu sağlayacak malzemeler alınacak.

Coğrafi bilgi sistemi tabanı üzerinden konteyner ve çöp toplama araçlarının etkin kullanılmasını, analiz ve planlanmasına olanak sağlayan katı atık yönetim sistemi, harita üzerine konumlandırılan koordinatlı konteynerler ve çöp toplama araçlarının kontrolü ile sorun oluşturan kritik noktalarda büyük kolaylıklar sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlikte bir marka haline gelen Çorum’un daha temiz hale gelmesi ve temizlik çalışmalarında teknolojik araç gereçlerin kullanımını önemsediklerini ifade etti. Aşgın, katı atık yönetim sisteminin örnek çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün evsel atıkları, oluşturulan 28 bölgede 28 hidrolik sıkıştırmalı atık toplama aracı ve yaklaşık 100 personel ile toplayıp taşımasını gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 14 köyün atıklarını haftada bir sefer olmak üzere periyodik olarak topluyoruz. Şehrimizde yaklaşık 16 bin farklı ebatta atık konteyneri bulunmaktadır. Konteynerler cadde ve sokaklara belirli bir plan dahilinde, gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra konulmaktadır. Atık yönetim sistemi, planlamalara olanak sağlayan yapısı ile hangi konteynerin nerede olduğu ve yer değişimi gibi sorulara cevap verebildiği gibi araçların takibi ve güzergâh optimizasyonu ile yakıt tasarrufu ve gereksiz iş yükünü de ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Altyapıyı belediye teknik personeli hazırladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, katı atık yönetim sisteminin belediye bünyesinde yer alan teknik personel tarafından hazırlandığını söyledi.

Atık Yönetim Sistemi çalışmalarının ilk ayağı olarak tüm evsel atık konteynerlerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı teknik personelini coğrafi bilgi sisteminde işaretlediğini kaydeden Başkan Aşgın, bu çalışmanın diğer belediyelere de uyarlanabilir yapıda olduğunun altını çizdi.

Aşgın, “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın önemli etkenlerinden birisi olan dışa bağımlı teknoloji altyapılarının yerli ve milli olarak hazırlanmasıdır. Bu kapsamda Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personeli, iş akışı yönünde hazırladığı verileri Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli teknik personel ile paylaşarak katı atık yönetim sistemi yazılımını hayata geçirdik. Yerli ve milli bir projeye imza attık. Diğer belediyelere de uyarlanabilir bir ölçekte bir sistemi hayata geçirdik.” diye konuştu.

Katı Atık Yönetim Sistemi Neden Önemli?

Atık toplamada yakıt, personel ve zaman tasarrufu sağlamak,

Daha az konteyner ve araç bakım maliyeti sağlamak,

Personele bağımlılıktan kurtulmak,

Personelin kontrolünü kolaylaştırmak,

Merkezi kontrol sistemi ile vatandaşın istek ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak,

Daha az egzoz emisyonu sağlayarak karbon ayak izini azaltmak,

Akıllı Şehirler Eylem Planına uyum sağlamak,

Şehir trafiğinin rahatlamasına katkı sağlamak.

 

You may also like

More in Gündem