TÜİK istatistiklerle Yaşlılar 2020 verilerini paylaştı

Çorum’da nüfusun yüzde 15.6’sını yaşlı nüfusun oluşturduğu açıklanırken şehrimiz Türkiye’deki en yaşlı nüfus oranına sahip 9. il oldu.

Türkiye’de yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olurken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,5 oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 44,2’sini erkek, yüzde 55,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Çorum’da ise yaşlı nüfus 82 bin 916 kişi olurken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 15,6 oldu. Bu nüfusun yüzde 44,6’sını erkek ve yüzde 55,4’ünü ise kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa izledi.

Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22,5 arttı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde 44,2’sini erkek nüfus, yüzde 55,8’ini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı Değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Türkiye Nüfusunun Ortanca Yaşı Yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.
Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

You may also like

More in Gündem