Hitit Üniversitesi tarafından engelli bakımı ve medya okuryazarlığı alanlarında hazırlanan iki proje, Erasmus+Gençlik çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı çerçevesinde hazırlanan, “Don’t Hinder Me!” ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Üniversitemizin de ortakları arasında yer aldığı “Fake News: Tackling Discrimination” projeleri, Erasmus+Gençlik çerçevesinde kabul edildi.

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Don’t Hinder Me!” projesinde, İspanya, Litvanya, Bulgaristan, Hollanda, Fransa ve Romanya olmak üzere 6 farklı ülkeden ortaklar yer alıyor. Engelli bakım personeli olacak genç bireylere hem farkındalık hem de yeni bakış açısı kazandırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, Türkiye ve Avrupa’da engelli bireylere yönelik yapılan iyi uygulamaların tespit edilerek karşılıklı aktarılması planlanıyor.

Üniversitenin ortak olarak yer aldığı, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin yürütücülüğünde uygulanacak “Fake News: Tackling Discrimination” projesi çerçevesinde de günümüzde medyanın yanlış yansımaları konusunda, toplumsal barışı hedef alan tezviratlar karşısında, gençler, gençlik çalışanları ve kanun yapıcılarda farkındalık oluşturmak ve medya okuryazarlığı konusunda bilgi düzeylerini artırmak üzerine çalışmalar yapılacak.

You may also like

More in Eğitim